Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

O Camide Bir Tek O Sure Yanmadı
  • Ana Sayfa » Haber
  • 16 Ağustos 2013 - 09:26:38
O Camide Bir Tek O Sure Yanmadı

Mısır’da darbecilerin yaktığı camide ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü. Fetih Suresi yanmadan kalmıştı.iNTERNET HABER – Güvenlik güçlerinin katliam esnasında yaktıkları Adeviyye Camisi’nde Kuran’ı Kerim’den Fetih Suresi’nin yanmadan kalmış oluşu görenleri ürpertti. Mısır’daki darbenin arkasından demokrasi yanlısı protestolara ev malikliği yapan ve darbe karşıtlarınca sembolleştirilen Rabiatul Adeviyye Camisi, güvenlik güçleri tarafından yakılarak tamamen kullanılmaz hale getirildi. […]

O-Camide-Bir-Tek-O-Sure-YanmadiMısır’da darbecilerin yaktığı camide ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü. Fetih Suresi yanmadan kalmıştı.
iNTERNET HABER – Güvenlik güçlerinin katliam esnasında yaktıkları Adeviyye Camisi’nde Kuran’ı Kerim’den Fetih Suresi’nin yanmadan kalmış oluşu görenleri ürpertti.

Mısır’daki darbenin arkasından demokrasi yanlısı protestolara ev malikliği yapan ve darbe karşıtlarınca sembolleştirilen Rabiatul Adeviyye Camisi, güvenlik güçleri tarafından yakılarak tamamen kullanılmaz hale getirildi.

Yakılan [r] camiden geriye kalanlar arasında görenleri dehşete düşüren bir manzara vardı. Öyle bir manzara ki sosyal medyada günün karesi oldu. Mısır’da darbe karşıtlarının meydanlarda ellerinden düşürmedikleri Kuran-ı Kerim’deki Fetih Suresi’ydi bu. Kuran’ı Kerim’deki Hz. Muhammed’e fethi müjdeleyen Fetih Suresi yaprağı yanmadan kalmıştı.

işte o görüntü

iޞTE FETiH SURESi (DiYANET MEALi)

48-el-FETiHiçinde islâm’ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin 6. yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine’de inen sûrelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) âyettir.Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.1. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.2. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.3. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder.4. imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah ndir, her şeyi hikmetle yapandır.5. (Bütün bu lütuflar) mümin erkek milleti ile mümin kadınları, içerisinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. işte bu, Allah katında çok büyük kurtuluştur.6. (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin! Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!7. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah azîzdir, hakîmdir.8. ޞüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı şeklinde gönderdik.9. Ta ki (ey müminler!) Allah’a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O’na saygı gösteresiniz ve saba h saatlerin de akşam Allah’ı tesbih edesiniz.10. Muhakkak ki sana biat edenler faka t Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, faka t kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona çok büyük mükâfat verecektir.11. Bedevîlerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki: “Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah’tan bizim bağışlanmamızı dile.” Onlar kalplerinde olmayanı dilleri ile söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse ya dabir fayda elde etmenizi isterse O’na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.12. Aslında siz Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiş bir topluluk oldunuz.13. Kim Allah’a ve Resûlüne iman etmezse bilsin ki biz, kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır.14. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah oldukça çok bağışlayan, oldukça çok merhamet edendir.15. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz hiçbir şekilde bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha ev-vel sizin için böyle buyurmuştur.” Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.16. Bedevîlerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında oldukça çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla, teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olur iseniz sizi acıklı bir azaba uğratır.17. Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değildirler.) Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır.18. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.19. Yine onları elde edecekleri pek çok ganimetler ile de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.20. Allah size, elde edeceğiniz pek çok ganimet vâdetmiştir. (Bu ganimetlerden) işte şunları hemen vermiş ve misafirin ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin.21. şimdi-lik elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah’ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.22. Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.23. Allah’ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah’ın kanununda hiçbir şekilde bir değişiklik bulamazsın.24. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke’nin içerisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir.25. Onlar, inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram’ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer (Mekke’de) kendilerini şimdi-lik tanımadığınız mümin erkek milleti ile mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebi ile üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı (Allah savaşı önlemezdi). Dilediklerine rahmet etme amacı ile Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar hepsi birbirrinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.26. O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirgedi, onların takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi ndir.27. Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içerisinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısa olanltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. işte bundan ev-vel size yakın bir fetih verdi.28. tüm dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. ޞahit şeklinde Allah yeter.29. Muhammed Allah’ın elçisidir. birlikt ei içerisinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde eder iken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. 2.l’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi sonucu dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz