Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

İstanbulda 2 Yerin Ayrıcalık İmar Planı İptal
İstanbulda 2 Yerin Ayrıcalık İmar Planı İptal

Sevda Tepesi ve Şişli Endüstri Meslek’in ayrıyettenlık imar planları iptal edildi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul ili Şubesi, Sevda Tepesi ve Şişli Meslek lisesi’nin ayrıyettenlık imar planlarının iptal edildiği açıklamasında tespit edil-di. Açıklamada, “Yetkili idarelerce ayrıyettenlı imar hakları ile onaylanarak Sevda Tepesi`nde ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi alanında yapılaşmaya […]

istanbulda-2-Yerin-Ayricalik-imar-Plani-iptal Sevda Tepesi ve Şişli Endüstri Meslek’in ayrıyettenlık imar planları iptal edildi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul ili Şubesi, Sevda Tepesi ve Şişli Meslek lisesi’nin ayrıyettenlık imar planlarının iptal edildiği açıklamasında tespit edil-di. Açıklamada, “Yetkili idarelerce ayrıyettenlı imar hakları ile onaylanarak Sevda Tepesi`nde ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi alanında yapılaşmaya izin veren [r] imar planları Odamız tarafından açılan davalar sonucunda alaka-lı mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararları tarafımıza 18.12.2014 tarihi itibarı ile tebliğ edilmiştir” denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:”Halk arasında Sevda Tepesi şeklinde bilinen ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu`nun 22.10.2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı ile onaylanan Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, 945 ada, 12 parsele dair1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Odamız tarafından 25.02.2013 yılı tarihi itibarı ile dava konusu edilmişti. Dava konusu imar planları ile Boğaziçi Alanı`nda sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde kalan ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu`nda yeşil alan şeklinde korunması gerekliliği açıklıkla ifade edilen Sevda Tepesi`nde özel kişilere ayrıyettenlıklı haklar tanınmakta ve Boğaziçi Kanunu`na, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu halde yapılaşmaya izin verilmekteydi.SEVDA TEPESİOdamız tarafından İstanbul ili Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi`ne karşı açılan ve İstanbul ili I. İdare Mahkemesi`nde 2013 yılı/454 Esas numarası ile görülen davada Sevda Tepesi`nde yapılaşmaya izin verecek ve Boğaziçi alanında telafisi mümkün olmayan tahribata yol açabilir imar planları mahkemenin 30.09.2014 tarihi itibarı ile aldığı 2014/1608 no`lu karar ile iptal edilmiştir. Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`nin yer aldı ğı arazi üzerinde AVM ve Rezidans gibi fonksiyonlar ile yoğun bir yapılaşma öngören imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.10.2013 yılı tarihi itibarı ile onaylanmış ve Odamız tarafından 10.01.2014 tarihi itibarı ile yargıya taşınmıştı.ŞİŞLİ ENDÜSTRİ MESLEK’İN ARAZİSİDava konusu imar planı değişikliği ile “Meslek Lisesi Alanı” şeklinde bilinen bölge büyük ölçüde Emsal: 3,00 yapılaşma değeri ile “Ticaret + Konut Alanı”a alınarak Bakanlık tarafından ayrıyettenlıklı imar artışı ve fonksiyon değişikliği ile kamu yararına aykırı bir işlem tesis edilmekteydi.Odamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na karşı açılan ve İstanbul ili 8. İdare Mahkemesi`nde 2014/174 Esas numarası ile görülen davada daha önce mahkeme tarafından 20.03.2014 tarihi itibarı ile verilen karar ile planın yürütmesi durdurulmuş, faka t Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu önemli eğitim alanına dairyeni bir ayrıyettenlıklı imar planı onaylanarak yargı makamının kararı atlatılmak istenmiştir. 16.09.2014 tarihi itibarı ile onaylanarak yürürlüğe giren ve dava gerekçelerimizi aynen koruyan söz konusu imar planları 25.11.2014 tarihi itibarı ile Odamız tarafından yenide n dan yargıya taşınmış olup İstanbul ili 3. İdare Mahkemesinde dava süreci devam etmektedir.KARAR KAMUSAL AMAÇLA KULLANIMA DEVAM AÇISIDAN mutlaka ÖNEMLİİstanbul ili 8. İdare Mahkemesi tarafından 31.10.2014 tarihi itibarı ile verilen 2014/1582 sayılı son karar ile birlik-te Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`ne dairhazırlanan bu ayrıyettenlıklı imar planı iptal edilmiştir. alaka-lı yargı makamlarının dava konusu imar planlarına dairvermiş oldukları iptal kararları Sevda Tepesi`nin kentin gözbebeği Boğaziçi`nde değerli bir yeşil alan şeklinde korunması ve kentsel donatılar anlamında çok yetersiz bir alanda olan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`nin kamusal amaçlar ile kullanımına devam edilmesi açısından mutlaka önemlidir. İmar Planları aracılığı ile kamuya ait olan değerlerin, alanların birer birer çeşitli sermaye gruplarına ayrıyettenlıklar ile tahsis edilerek kamu elinden çıkartılmasına karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, kamu yararından, bilimden, doğadan ve insandan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz