Hz. Nuhun Gemisi En Sonunda Nerede Bulundu

20 Şub 2013 Çar 14:40
Bu haber 2.474 kez okundu
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Hz Nuhun Gemisi En Sonunda Nerede Bulundu Hz. Nuhun Gemisi En Sonunda Nerede BulunduTufandan sonra Hz. Nuh’un gemisinin nerede durduğuna yönelik kapsamlı bir incele me yapan bilim adamları, tüm kaynakların geminin Cudi Dağı’na indiğine dikkat çektiğini ortaya çıkardı.
Konu ile ilg i lı seneler dir çalışma yapan ޞırnak Üniversitesi öğretim üyeleri, kutsal kitaplardan Kur’an ve Tevrat’ın yakınında Süryani ve Hristiyan kaynakları ile mahal li kaynaklarda geminin Cudi’ye indiğinin anlaşıldığını söyled i. incele mede Cudi Dağı ile ޞırnak bölgesindeki pek çok köy ve bölge


isimlerinin de Hz. Nuh’un soyundan ve gemisinden geldiğini saptan dı. Yapılan incele me hakkında bilgi veren ޞırnak Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa, kutsal metinler ile dilbilimsel bulgulardan yola çıktıklarını söyleyere k Hz. Nuh’un gemisinin Cudi’ye yerleştiğini, Hz. Nuh’un da Cizre civarında yaşadığını saptad ıklerini belirt ti. Tevrat ve Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh’un günümüz Suriye ve Irak’ın birleştiği yerde yani Mezopotamya’da yaşaması ve tufanın da Mezopotamya merkezli olmasının muhtemel olduğunu anlatan Arpa, “Mezopotamya’daki en yüksek dağlardan biri olan Cudi ise suların yeryüzünden çekilmesinden sonra Hz. Nuh’un gemisinin inmesi için en müsait yerdir.” diye konuş tu. ޞırnak Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa, tufanın izlerinin eski Mezopotamya sakinleri olan Sümer, Akad ve Asur medeniyetleri ile Babillilere ait Gılgamış destanının yakınında eski iran ve Yunan tarihlerinde olduğunu söyledi. Arpa, şunları belirt ti: “Esas önemlisi ise Yahudilik, Hristiyanlık ve islam dinlerine ait kutsal metinlerin tufanı detaayları ile anlatmasıdır. Neticede tufanla ilg i lı bilgilerin ayrınntılarında deği-şiklıklar bulunsa da, kadim milletlerin tufanla ilg i lı hafızasının temelinde, Allah’a ve onun peygamberi Hz. Nuh’a uymayan zalim ve inkârcıların tufanla cezalandırılması yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim tufanı anlatırken Hz. Nuh’un kavmini merkeze almaktadır. Hz. Nuh zamanında, yeryüzünde vahiyle muhatap başka canlı şeklinde grubunun olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nede n le Hz. Nuh’un kavminin ve onların yaşadığı bölgelerin tufana muhatap olduğu kesin şeklinde bilinmektedir. Böylece Hz. Nuh zamanında bilinen dünya olan Mezopotamya’nın sular altında kaldığı açıktır.” Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya oturduğu yer ile ilg i lı tartışmaların sebebi nin ise Tevrat’ın Yaratılış bölümünde ‘Gemi 7. ayda, ayın on 7. gününde Ararat dağlarına oturdu’ ifadeleri olduğunu kaydeden Arpa, buradaki Ararat dağlarının gemi için belirli bir yeri göstermekten ziyade Urartuların toprakları içerisinde yer alan dağlar silsilesine dikkat çektiğini söyledi. Arpa, “Nitekim M.Ö. 900-600 yıllarında Van Gölü merkezli hüküm süren Urartular, Mezopotamya’da bulunan Asurlular’a komşu ve rakip bir krallıktır. Urartular günümüz Ermenistan ve Azerbaycan Batı kesimi ile iran’ın Urmiye bölgesini ve Dicle Nehri’nin kuzeyini içine alan bir coğrafyadır. Dolayısı ile Ararat dağlarından söz eden Tevrat’taki ifadeler, Cudi Dağı’nı da içine alan geniş bir alana yayılmış dağları ifade etmektedir. işte bu nede n le Tevrat’ın Yaratılış bölümündeki ‘Ararat dağları’ ifadesi, Arami ve Süryani çevirilerinde Van Gölü’nün güneydoğusunda bulunan Ture Kardu yani ‘Kürdistan’ın dağları’ şeklinde çevrilmiştir. Bu mesele ile ilg i lı en açık ifade ise Kur’an-ı Kerim’de ‘Sular çekildi ve gemi Cudi’de karaya oturdu’ (Hud Suresi, 11/44) ayetinde geçen Cudi ismidir. Ararat dağları, Van Gölü’nün güneyinden başlayıp Cudi Dağı’nın da yer aldı ğı Dicle Nehri’ne kadar uzayan dağ silsilesi şeklinde düşünüldüğünde Tevrat ve Kur’an-ı Kerim’deki ifadelerin birbiriyle örtüştüğü görülür.” diye konuş tu. ERTAޞ: tüm iޞARETLER CUDi’Yi GÖSTERiYOR ޞırnak Üniversitesi ilahiyat Fakültesi islam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kasım Ertaş ise Cudi Dağı’nın bütü n Ortadoğu ve Mezopotamya’da islam hâkimiyetinin kurulduğu 7. yüzyıldan itibaren islam coğrafyacıları tarafından Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer şeklinde kabul edildiğini belirt ti. Cudi Dağı ve çevresinin, tufan ve Hz. Nuh’un yaşamı ile ilg i lı günümüze kadar ulaşan pek çok olguya malik olduğunu anlatan Ertaş, “Mevcut belgelerin yakınında, Hz. Nuh’un gemisinin Cudi’ye indiğine tanıklık edecek mahiyette tarihi rivayetler, şehirler, ziyaret yerleri ve makamlar da bulunmaktadır. Tufandan sonra geminin Cudi’ye indiği ve Hz. Nuh’un yaşamını Cudi etrafında devam ettirdiğinin işareti sayılabilecek belirgin unsurlar var.” diye konuş tu. Arpa ile Ertaş’ın yaptığı incele mede geminin Cudi’de olduğunu gösteren bulgulardan bazıları ise şu şekilde: Cudi Dağı, Mezopotamya’nın en yüksek dağlarından biridir. Tufanın ehemmiyetli safhalarının anlatıldığı Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh’un gemisinin Cudi’ye ineceği tufan devam eder iken belirlenir. Çünkü Hz. Nuh tufan esnasında gemide bulunurken “Rabbim beni bereketli bir yere indir” (Müminun Suresi, 23/29) sözleri ile Allah’a duada bulunur. Sonunda Hz. Nuh’un duasına karşılık şeklinde “Selam ile nice bereketlere kavuşmak üzere yakınındakiler ile birlikt e gemiden in” (Hud Suresi, 11/48) vahyi Allah tarafından indirilir. Bundan böyle bu dağ, cömertlik anlamına gelen ‘Cudi’ adını alır.” Cudi Dağı’nda 2 bin mnin üzerinde olan dört doruk vardır. 2017 m yüksekliğindeki bir doruğun üzerinde “Nuh peygamber ziyaret tepesi” yer alır. Ziyaret tepesinin ortasında etrafı taşlar ile çevrili bir alan ise “Sefine” yani gemi ismiyle bilinir. Gemiden inen Nuh ve birlikt eindekiler Cudi Dağı’nın eteğinde “Semanin” yani Seksenler köyü adında bir köy kurmuş ve yakınındakiler ile birlikt e buraya yerleşmiştir. ޞırnak isminin esas hali olan ޞera Nuh, zamanla ޞehri Nuh ve ޞırnex ve son şeklinde da ޞırnak haline gelmiştir. ޞera Nuh kelimesi Süryanicede “Nuh istirahat etti, iskân etti” cümlesinin isimleşmiş halidir. Cizre’nin kuruluşu da Hz. Nuh tufanından sonraya denk gelmektedir. ilçede Yafes Mahallesi vardır. Yafes tufandan sonra insanlığın soyundan geldiği Hz. Nuh’un üç oğlundan biridir. Cizre’de vefat eden Hz. Nuh’tan sonra onun çocukları ve tufandan kurtulan diğerleri hayatlarına Mezopotamya bölgesinde devam etmişlerdir. işte bu nede n le Cizre’ye en yakın yerleşim yerlerinden biri konumunda olan Bazebday’ın kuruluşu Hz. Nuh’a ve çocuklarına dayanır, günümüzde ise buranın ismi idil şeklinde değiştirilmiştir. Tarihi kayıtlara göre Hz. Nuh, Bazebday’ın güzel iklimi ve tatlı sularını beğenmesinden dolayı tufan sonrası yaşamının bazısını burada sürdürmüştür. Bazebday şehri tufandan kurtulanlar ile yakın bir ilişki içerisinde olmasından dolayı şehrin güneyinde eski bir yapı olan “Kasru’l-Kuvel” isminde bir kasır vardır. ayrıyetten kuvel ismi şehrin mahallelerinden birine verilmiş ve “Kuvel Mahallesi” geçen yüzyıla kadar kullanılagelmiştir. Bu isimlerde dikkatleri çeken “kuvel” ismi Süryanice bir kelime olup gemi manasına gelmektedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Aranan Kelimeler:

  • nuhun gemisi nerede bulundu
  • hz nuhun gemisi filmini full izle
  • hz nuhun gemisi full izle
  • nuhun gemisi nerde bulundu
  • nuhun gemisi full izle

Benzer Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ Ve Yolanthe Yenge Şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Yolanthe yenge şaşırttı… Yakışıklı...

Yorum 
0
Genelkurmay 66 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Genelkurmay 66 terörist etkisiz hale getirildi… Ankara ili...

Yorum 
0
Burdur Valisi Yılmazdan ByLock Açıklaması

Burdur Valisi Yılmazdan ByLock açıklaması… Burdur ili...

Yorum 
0
Borakssız Slime Nasıl Yapılır Boraks Olmadan Deterjan İle Slime Yapılışı

Borakssız Slime Nasıl Yapılır Boraks Olmadan Deterjan İle...

Yorum 
0
Şalgam Ile Slime Nasıl Yapılır. Şalgamdan Slime Yapılışı

Şalgam ile Slime Nasıl Yapılır. Şalgamdan Slime Yapılışı...

Yorum 
0
Kola Ile Slime Nasıl Yapılır Coca Cola Ile Slime Yapılışı

Kola ile Slime Nasıl Yapılır Coca Cola ile Slime Yapılışı...

Yorum 
0
Ketçap Ile Slime Nasıl Yapılır Ketçaplı Slime Nasıl Yapılıyor

Ketçap ile Slime Nasıl Yapılır Ketçaplı Slime Nasıl Yapılıyor...

Yorum 
0
Şampuan Ile Slime Nasıl Yapılır Evde Slime Yapımı

Şampuan ile Slime Nasıl Yapılır Evde Slime Yapımı Tweet

Yorum 
0
Zootropolis Hayvanlar Şehri Judy Hopps Dev Sürpriz Yumurta Star Wars Minyonlar Emojiler Cicibiciler

Merhaba arkadaşlar tamamen play doh oyun hamuru kullanarak hazırladığım...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


Online Alışveriş Sahurda İkiye Katlandı

Online Alışveriş Sahurda İki...

Online alışveriş sahurda ikiye katlandı…Sabancı Topluluğu’nun online alışveriş platformu kliksa.com, Ramazan boyunca internet üzerinden...

Yasak Aşk Sitesi Hacklendi

Yasak Aşk Sitesi Hacklendi

Yasak aşk sitesi hacklendi…Evli kişilere çöpçatanlık hizmeti veren Ashley Madison internet sitesi, bilgisayar korsanları tarafından hack’lendi...

HDPli Adayın Eşi Ve Oğlu Suruçta Hayatını Kaybetti

HDPli Adayın Eşi Ve Oğlu Sur...

HDPli adayın eşi ve oğlu Suruçta hayatını kaybetti…Suruç ilçesi’nde bugün öğle vakitlerinde olan patlamanın acısı Bursa’ya...

İşini Beğenmeyen Yandı Hükümet Azaltacak

İşini Beğenmeyen Yandı Hüküm...

İŞKUR tarafından 3 kez iş önerildiği halde kabul etmeyenin sosyal yardımları kademeli şeklinde azaltılacak Hükümet tasarruf önlemleri çerçevesinde...

POPÜLER HABERLER

Nil Erkoçlar Pişman Oldu Mu

Nil Erkoçlar Pişman Oldu Mu

Tolga Karel, Rüzgar Erkoçlar’ın çocuk pişmanlığı yaşadığını...

İnternette Kendi Seks Görüntüsünü İzleyen Adam

İnternette Kendi Seks Görüntüsünü İ...

Trabzon da 44 yaşındaki O.F.S. bir kadın ile seks ilişkisinin görüntüsünü...

Saat Tabirleri Şu Saatte Seni Düşünüyor

Saat Tabirleri Şu Saatte Seni Düşün...

Çift Saatlerin Anlamları; 01:01 > Seni Seviyor 02:02 > Senden Hoşlanıyor...

Daum İmzaladı

Daum İmzaladı

Bursaspor Takımı’un yeni Teknik Direktörü Christoph Daum, kendisini...

Nil Erkoçların Erkek Olma Nedeni

Nil Erkoçların Erkek Olma Nedeni

Oyunculuğa 10 yaşında reklam filmleri ile başlayan ve sonrasında birçok...

Acun Ilıcalı Neden Saldırıya Uğradı

Acun Ilıcalı Neden Saldırıya Uğradı...

ACUN SALDIRIYA UĞRADI. Acun saldırının yarışmadaki sansür olayından dolayı...