Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Hz. Haticenin Evi Nerede
Hz. Haticenin Evi Nerede

İslamın iki kutsal şehri Mekke ve Medine için oldukça çok söz belirtil di faka t iki şehrin çehresini değiştiren mega-projeler gelecek adına oldukça endişe veriyorBirol Biçer’in haberiDünyanın en yüksek emlak piyasasının yer aldı ğı yerlerin başında Monaco geliyor. Kumarhaneleriyle ünlü küçük prenslikte emlak fiyatları metrekaresi 43 bin dolara kadar varıyor.Ancak son dönemlerde Müslümanların kıblesi Kabe’nin […]

Hz-Haticenin-Evi-Neredeİslamın iki kutsal şehri Mekke ve Medine için oldukça çok söz belirtil di faka t iki şehrin çehresini değiştiren mega-projeler gelecek adına oldukça endişe veriyorBirol Biçer’in haberiDünyanın en yüksek emlak piyasasının yer aldı ğı yerlerin başında Monaco geliyor. Kumarhaneleriyle ünlü küçük prenslikte emlak fiyatları metrekaresi 43 bin dolara kadar varıyor.Ancak son dönemlerde Müslümanların kıblesi Kabe’nin yer aldı ğı Mekke şehrinde metrekaresi 200 bin dolara kadar çıkan emlak fiyatları Monaco’ya rahmet okutturacak cinsten. Her karışı son peygamber ve sahabesinin izlerine, İslam’ın doğuşu ve gelişimine şahitlik etmiş Mekke’de öyle hummalı bir mega-yapılaşma hüküm sürüyor ki son yılların gözde şehirleri Dubai ve Abu Dabi’deki şatafatı dahi gölgede bırakacak gibi görünüyor. Hz.[r].2011 yılında sona eren ve 15 milyar dolara mal olan bu tasarımnin yerindeliği oldukça çok tartışılsa da yalnızca tartışıldığıyla kaldı. Kabe’ye tepeden bakan ve bütünlüğü içerisinde onu haritada küçük bir nokta gibi bırakan dev kompleks 1781 yılında Osmanlılar tarafından Mekke’yi korumak için inşa edilen Ecyad Kalesi yıkılarak yapılmıştı. Ecyad Kalesi Suudiler tarafından 2002 yılında yıkılırken ülkemiz başta olmak üzere bütü n dünyada teessüflere sebe p olmuş faka t bu tarihi ve kültürel miras yıkımına karşı yükselen seslere “Devlet otoritemizin kararına kimse karışamaz” cevabı veren Suudi Dışişleri Bakanı’na karşı hiçbir etkisi olmamıştı. Mekke toprakları üzerinde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamak üzere birbiri ardına yükseltilen dev tasarımler birbirini izlerken İslam’ın ilk günlerinden bugüne dek ayakta kalmayı başarabilmiş sembolik ve kültürel değerlerinin oldukça çok ötesinde pek oldukça çok varlık da onlara yer açabilmek için göz kırpılmadan yerle bir ediliyor. Örneğin Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hatice’nin evi umumi tuvaletlere yer açmak için rahatlıkla feda edilmiş durumda. Peygamber’in büyük dostu ve halifelerinin birincisi Hz. Ebu Bekir’in evinin yerinde ise Hilton Oteli yükseliyor. Yine Hz. Peygamber’in torunlarının evlerinin yerinde bugün Kral’a ait saraylardan biri yer alıyor. Bunlar yalnızca kültürel miras olmakla kalmayıp dini açıdan da ehemmiyetli sembolik değeri bulunan ama rant uğruna feda edilen sayısız mahalden faka t birkaçı. Bu yıkıma cılız itirazlar yalnızca dışarıdan değil, Suudi Arabistan’ın içinden de geliyor. Örneğin 30 yıldır bu şekilde yok edilen tarihi ve dini yerlere fazlasıyla şahitlik etmiş olan Cidde Hac incele me Merkezi “Mübarek şehrin; kültürel varlığı, kültürü, kimliği ve doğal çevresi olmayan bir makineye dönüştürüldüğü”nü düşünüyor. Suudi rejiminin Vehhabi anlayışını payanda yaparak gerçekleştirdiği bu dev yapılaşmaya karşı dağlar bile dayanamıyor ve bir bir ortadan kayboluyorlar. Ecyad Kalesi yıkılırken tıraşlanarak dümdüz edilen üzerinde kurulduğu tepe bunlardan yalnızca biri. Kabe civarı ve Mekke topraklarında mantar gibi yükselmeye devam eden dev ve lüks tasarımler bu kadarla sınırlı olmadığı gibi hem tarihi hem de dini kültürel değerlerin yıkımı da salt Osmanlı yadigarı Ecyad Kalesi’yle sınırlı kalmıyor. Mekke’de ilk kuleleri süra t le yükselen bir başka milyarlık tasarım de Cebel-i Ömer tesisleri. 100 bin kişiyi ağırlamak üzere tasarlanan bu büyük tasarım de 26 lüks otel, 4 bin mağaza ve 500 restoranı içeriyor. Dev apartman bloklarından oluşan bu yapının da kimi noktalarda 200 metre yüksekliğe ulaşması planlanıyor. Bunu takip eden bir başka tasarım ise El Şamiye muhitinde yükseliyor. 10 milyar dolarlık yatırım bedeline ulaşan ve tamamlanması an meselesi olan bu yapı kümesi de 400 bin metrekarelik bir cami eklentisi. Böylelikle Kabe’nin etrafını çevreleyen Mescid-i Haram’a 1 milyon 200 bin şahı s için ibadet alanı sağlanmış olacak. Mescid-i Haram’ın Kuzey bölgesinde eklenti olarak yapılan bu ibadet alanının mal olduğu bedelse yalnızca 10 milyar dolarla sınırlı değil. Zira bu bölge şehrin en tarihi bölümü içerisinde yer alıyor ve ek kompleksin yapımı bu bölgedeki tarihi ve sembolik ne varsa yok edilmesi anlamına geliyor. Vehhabilik kültürel değer dinlemiyor Mekke’nin Doğu tepeleri üzerinde yapımı devam eden bir başka tasarımninse büyük ihtimalle Hz. Muhammed’in doğduğu semti yok edeceği öngörülüyor. Bu öngörüde bulunansa Londra’da İslami kültürel varlıkları korumak üzere kurulmuş olan İslam Mirası incele me Vakfı başkanı İrfan El-Alevi. El Alevi’ye göre dev tasarımler uğruna dini sembolik yerlerin tahrip edilmesi asla ve asla kazara olan bir şey değil tam zıttıne Suudi Arabistan rejimi tarafından resmen benimsenen “Vehhabilik anlayışı tarafından teşvik ediliyor”. İslam’ın ve Kur’an’ın oldukça sert ve yüzeysel bir yorumuna dayanan Vehhabilik anlayışı Muhammed Bin Abdülvehhab tarafından 18’inci yüzyılda geliştirildi. O dönemde Suud ailesi tarafından korunan ve aileye damat olarak alınan Bin Abdülvehhab’ın, Vehhabi görüşü o tarihten itibaren Suudi iktidarının da resmi mezhebi olarak benimsendi. Türbe, kabir ziyaretlerini şirk sayan görüşe göre, tarihi ya da kültürel varlıklara özel bir değer atfedilmesi dinen sakıncalı. Bu anlayışa göre böylelikle sembolik ve tarihi varlıkların kutsallaştırılmasının, tabulaştırılmasının önüne geçilmiş oluyor. faka t işin ironik tarafı aynı görüşü resmi mezhep olarak benimseyen Suud yönetiminin İslam’ın ilk yıllarının doğal müzesi niteliğindeki yapı ve coğrafyayı dümdüz ederken, kendi hanedanlarının beşiği niteliğindeki Dariya’nın Unesco’nun dünya mirası listesine alınması için büyük baskı ve ısrarlarda bulunması. Mekke’de devam eden ve tarihi sembolik ne kadar yapı ve mahal varsa dümdüz eden uygulamaları üzüntüyle seyredenlere göre Mekke’yi “bir tür Disneyland” haline getiren bu yapılaşma bir başka açıdan İslam tarihinin bir müzesi olarak “Mekke’nin yok edilmesi” anlamına da geliyor. Son olarak Kabe’nin etrafını saran açık alanının genişleterek saate 130 bin şahs ın ziyaretini sağlamak üzere başlayan çalışmaların Mimar Sinan tarafından tasarlanan kısımları yok edebilecek olması ya da Abbasi döneminden kalan sütunların itirazlara rağmen yıkılmış olması da bu pervasızlığın bir başka örneği. faka t bu tarih ve kültür yıkımının Mekke tam bir ticaret ve lüks şehir haline getirilirken durdurulması pek de mümkün görünmüyor. Çünkü artan taleplerle birlikt e şehrin gelecek yıllarda ziyaretçi kapasitesinin giderek artırılması kaçınılmaz. Mekke’ye yakın Cidde şehri havaalanı sene de 80 milyon yolcuyu ağırlayacak şekilde genişletilmeye başlandı bile. Hac ve Umre ziyaretçileri yoğunluklu sene de 12 milyon kişiyi ağırlayan Mekke’nin 2015’te bu kapasitesi 17 milyon kişiye çıkarılması planlanıyor. Medine de tehdit altında Madalyonun bir yanında Hac ve Umre ziyaretçilerinin artışıyla ihtiyaca cevap verme arayışı, öte yanda Mekke’yi lüks bir ticaret merkezi haline getirme çalışmaları… Madalyonun ötek i yüzündeyse ortadan kaldırılmasında hiçbir sakınca görülmeyen ve buldozerlerle rahatlıkla dümdüz edilen tarihi, kültürel ve sembolik yerler… faka t bu yıkımın mağduru yalnızca Mekke değil. İslam dini açısından en az onun kadar ehemmiyetli olan Medine için de aynı tahribat söz konusu. Hac ve Umre ziyaretçilerinin bir ötek i uğrak noktası olan ve Hz. Peygamber’in medfun yer aldı ğı Medine’nin de aynı hoyratlıktan nasıl muzdarip olduğunu Suudi Arabistanlı gazeteci Eşref İhsan El Fakih blogunda oldukça net dile getiriyor. El Fakih’e göre 30-40 yıldır hacılar için altyapı çalışması ya da sembolik yerlerin tabulaştırılmasının önüne geçilmesi bahanesi altında yapılan yıkımlar karşısında Hicaz bölgesi toplumukendi kimliklerinin silinmeye çalışıldığı yönünde bir komployla karşı karşıya olduğunu düşünüyor. El Fakih’e göre Mekke’deki modern yapılaşma ve onun getirdiği kültürel tahribat Medine’de de aynen yaşanıyor. Örneğin Hz. Muhammed’in vefatından sonra Müslümanların toplandığı ve ilk halifeyi seçtikleri Beni Saide Gölgeliği artık yok. Uhud Savaşı’na sahne olan Uhud Dağı yol genişletme çalışmalarının tehdidi altında dümdüz edileceği günü bekliyor. Hendek Savaşı esnasında Hz. Peygamber’in dua ettiği yerlerde kurulan yedi caminin yıkılması gerçekleştirilecek tasarımlerin tehdidi altında. Dördüncü Halife Hz. Osman’ın Medinelilere su getirmek için satın aldığı su kuyuları unutulmaya terk edilmiş durumda. Kısacası El Fakih’e göre Ümeyyeoğulları, Abbasiler, Fatımiler, Memluklar ve Osmanlılar dönemlerinde korunması uygun görülen İslam tarihine ait varlıkların tama mı bugün Medine’de de yok olma tehlikesi altında. Bu manada Medine’yi tehdit eden tasarımlerden biri ise Mescid-i Nebevi’nin genişletilmesi tasarımı. Temeli kral tarafından geçen yı l atılan tasarım bitirildiğinde Medine’nin de herhangi bir Batı şehrinden farklı olmayacağı tartışılıyor. Pek çoklarına göre bütü n bu çalışmalar “Mekke ve Medine’yi İslami tarih ve kimliğinden koparıyor”. İslam’ın iki kutsal şehrinin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dair pek oldukça çok görüş ileri sürülüyor faka t belki de bu tehlikenin niteliğini en iyi “Paris Hilton’un Mekke’deki alışveriş merkezlerinden birinde kendi mağazasını açacağını duyurması” haberi açıklıyor.Aktüel

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Hz. Haticenin Evi Nerede, 1.0 out of 10 based on 2 ratings
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz