Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Gül Temennimiz Gelecek Zirvede Türk Dünyasının Bütün Olarak Temsil Edilmesi
  • Ana Sayfa » Haber
  • 16 Ağustos 2013 - 09:25:46
Gül Temennimiz Gelecek Zirvede Türk Dünyasının Bütün Olarak Temsil Edilmesi

Cumhurbaşkanı Gül, Türk Dili Konuşan Ülkeler işbirliği Konseyi’nin Azerbaycan’ın Gebele kentinde yapılan III. Zirvesi’nin devlet başkanları oturumunda konuşma yaptı. Konuşmasında ağırlıklı şeklinde ülkeler arasındaki işbirliğine işaret eden Gül, Özbekistan ve Türkmenistan’ın da az zaman içerisinde bu halkaya dahil olması temennisinde tespit edil-di. Türk Konseyi zirvelerinin kardeş halkların birliğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Gül, […]

Gul-Temennimiz-Gelecek-Zirvede-Turk-Dunyasinin-Butun-Olarak-Temsil-Edilmesi
Cumhurbaşkanı Gül, Türk Dili Konuşan Ülkeler işbirliği Konseyi’nin Azerbaycan’ın Gebele kentinde yapılan III.

Zirvesi’nin devlet başkanları oturumunda konuşma yaptı. Konuşmasında ağırlıklı şeklinde ülkeler arasındaki işbirliğine işaret eden Gül, Özbekistan ve Türkmenistan’ın da az zaman içerisinde bu halkaya dahil olması temennisinde tespit edil-di.

Türk Konseyi zirvelerinin kardeş halkların birliğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Gül, “Bu çatı altında almakta olduğumuz kararlar ve vereceğimiz mesajlar kardeş halklarımızın ortak arzu ve beklentilerine hizmet etmektir” diye konuş-tu.

Gül, trikoistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in, 1992’de başlatılan zirveler sürecinin kurumsal yapıya kavuşmasında ehemmiyetli katkısı yer aldı ğınu söyled i. Gül, Konseyin geçen dönem başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e de Türk Konseyi çerçevesined oynadığı yapıcı rol nedeni ile teşekkürlerini iletti. Abdullah Gül, “Özbek ve Türkmen kardeşlerimizin de en kısa olan zaman içerisinde hak ettikleri yeri almalarını temenni ediyorum. Türkmen Başbakan Yardımcısı kardeşimizin de aramızda olmasından çok büyük memnuniyet duyuyorum” değerlendirmesinde tespit edil-di.

Türk Konseyi’nin sergilenen siyasi irade doğrultusunda az zaman içerisinde kurumsallaşma yolunda ehemmiyetli adımlar attığını ifade eden Gül, TÜRKPA, Türk Akademisi ve TÜRKSOY’un da güçlenerek gelişmesinin ortak arzulardan biri olduğunu ifade etti.

“Türk dünyası”nın tarihi ve anlam yükü olan bir kavram olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Ortak atalarımızın bizlere miras bıraktığı değerler ve kültürün oluşturduğu şuur sadece geçmişimizi, kimliğimizi, benliğimizi belirtmekle kalmayıp geleceğe yönelik ortak tahayyülerimizi de şekillendirmektedir. Bugün bizleri aynı milletin mensubu yapan değerler, sadece ortak dilimizi, dinimiz, tarihimiz, ortak kültürümüz ya daatayurdumuz değil parlak bir geleceği hep birlik-te inşa etme arzu ve irademizdir. Halklarımız arasındaki gönül berabe rliği, etnik ayrımcı, dışlayıcı ve çatışmacı bir temele dayanmamaktadır. Esasen Türk dünyası çok büyük medeniyetin ehemmiyetli bir parçasını teşkil etmektedir. Türk devletleri şeklinde kendi aramızda sergileyeceğimiz işbirliği ve dayanışma şüphesiz Avrasya bölgesinin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunacaktır. Ülkelerimiz arasında ‘altı devlet tek millet’ şiarı ile yürüttüğümüz işbirliği, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ilerlemeye devam etmektedir.”

“TÜRK CUMHURiYETLERiNi 19 KEZ ZiYARET ETTiM “

Kardeşlik ve “amelde birlik ruhu” temelinde cumhurbaşkanı şeklinde görevliy-diğı son 6 sene-de Türk cumhuriyetlerini 19 kez ziyaret ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, “Aynı şekilde siz değerli cumhurbaşkanı kardeşlerim de diplomatik protokol kurallarının dar kalıplarına sıkışmadan ülkelerimizi onlarca kez ziyaret ederek, hepimiz birbirimizi şereflendirdik” diye konuş-tu. Devlet başkanları seviyesindeki bu yoğun ilişkilerin ötek i üst düzey ziyaretleri de birlikt einde getirdiğini anımsatan Gül, bu sayede oldukça çok sayıda büyük tasarımnin hayata geçtiğini belirt ti. Cumhurbaşkanı Gül, bölgesel ve uluslararası platformlarda da gösterilen dayanışmanın da örnek olduğunu söyled i.

Bugün işbirliği ve dayanışmaya olan ihtiyacın süreklikinden fazla olduğunu anımsatan Gül, “Karşı karşı yer aldı ğımuz sıkın-tı ve imtihanlar ile birlik-te mücadele etmek ve fırsatlardan birlikt ece yararlanmak, güçlerimizi birleştirmek suretiyle mümkün olabilmektedir. Türk Konseyi işte bu anlayışı paylaşan ülkelerimizin daha kapsamlı bir işbirliği, dayanışma ve danışma mekanizması arayışının bir sonu-cu şeklinde doğmuştur. Türk Konseyi çatısı altında Türk dünyasının büyük potansiyelini hayata geçirecek ehemmiyetli tasarımlere imza atacağımızdan hiç kuşku duymuyorum” değerlendirmesinde tespit edil-di.

Dünyanın küresel gerçeklerinin ülkeler ve milletler arasında sağlam işbirliği ve entegrasyon için etkili bir şekilde ulaştırma ve iletişim ağını elzem kıldığını anımsatan Gül, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk dünyasının ekonomik ve kültürel alanda entegrasyonu ülkelerimiz arasındaki ulaştırma altyapılarını birbirine bağlayabilir tasarımlerin hayata geçirilmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nede n le Gebele Zirvesi’nin temasının ‘ulaştırma alanında işbirliği’ şeklinde belirlenmesinin mutlaka isabetli bir seçim olduğu kanaatindeyim. Ülkelerimiz, Avrupayı, Kafkasya ve Orta Asya üzerinden Çin vasıtası ile Doğu ve Güneydoğu Asya’ya bağlayabilir stratejik bir hat üzerinde bulunmaktadır. “

GÜMRÜKLERDE GEÇiޞLER KOLAYLAޞTIRILSIN

Gül, ülkeler arasındaki karayolu taşımacılığının da oldukça çok ehemmiyetli olduğunu ifade ederek, “Kara ulaştırmasının tamamen serbestleştirilmesi, kara ulaştırmasında araç geçiş kotası uygulamalarının kaldırılması ve oldukça çok ehemmiyetli olan gümrük kapılarında, Sayın Nazarbayev de bahsetti, gümrük kapılarında işlemlerin standartlaştırılmasının ve gerekli iyileştirilmelerinin yapılması… Eğer biz gümrükleri modernleştirmezsek, o zaman demiryolu da karayolu da gelir orada tıkanır, darboğaz oluşturur. Onun için hepimizin gümrükleri standart bir seviyede modernleştirmemizin de oldukça çok hayati derecede ekonomik işbirliği ve ticareti geliştirmede ehemmiyetli olduğu kanaatindeyim” diye konuş-tu.

Hazar üzerindeki liman kapasitesinin bir an ön-ce geliştirilmesi ve münhasır ro-ro terminalleri ihdas edilerek, düzenli ro-ro seferlerinin başlatılmasının, bu alandaki öncelikleri teşkil ettiğini anlatan Gül, tüm bunların müşahhas tasarımler olduğunu ve tüm ülkelere hem tek tek hem de toplu şeklinde hizmet edeceğini söyled i.

Küresel ekonomik ağırlık merkezinin Atlantik’ten Asya-Pasifik’e kaydığının bundan sonra bir vakıa olduğunu vurgulayan Gül, bu halin, doğaı ile Türk dünyasının jeoekonomik önemini de artırdığını söyled i. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, trikoistan ve Özbekistan’ın toplamda 4.8 milyon kmkarelik yüzölçümüyle dünyada 7. sırada, 140 milyonluk nüfusu ile 9. sırada, 1 buçuk trilyon dolarlık milli hasıla ile 13. sırada olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

“Söz konusu sıralamadan da kolaylıkla görüleceği üzere, Türk dünyası küresel ölçekte malik olduğu coğrafi ve demografik ağırlığın oldukça çok altında bir ekonomik performans sergilemektedir. Bu da ekonomik kalkınma hamlelerimizi aralıksız devam etmemiz gerektiğine işaret etmektedir. Tarihe baktığımızda Türk devletlerinin güçlü ve etkili bir şekilde olduğu dönemlerin, ipek yolunun dünya ticaretinin ana güzergahı olduğu dönemler olduğunu görüyoruz. Türk dünyası küresel ekonominin ve dünya ticaret yollarının dışında kaldığında ise politikain medeniyet sahasında da ağırlığı azalmıştır. Tarihi okuyan herkes bunu görmektedir. Bu manada ipek yolu Türk dünyasının ekonomik refahı ve siyasi etkinliğinin anahtarıdır. Dolayısı ile ipek yolunu yenide n dan diriltmek bizim açımızdan stratejik bir öncelik olmalıdır. Modern manadaki ipek yolunu, tarihi tren yolunun bu sefer geniş tren ağlarıyla, ulaşım hatlarıyla, enerji koridorlarıyla, doğalgaz boru hatları ile örülmesi demektir. bütü n bu tasarımlerde Türk dünyasının yenide n dan küresel ekonominin merkez bölgelerinden biri haline getirilmesi temel önceliğimiz olmalıdır. Önümüzdeki birtakım se-ne içerisinde hayata geçirilecek tasarımler ile bu alanda ehemmiyetli bir eşiği aşmış olacağımıza da inanıyorum. Bu hususta sizler, kardeşlerimin aktif desteği, bunun garantisidir.”

Cumhurbaşkanı Gül, Türk Konseyi üyelerinin arasındaki siyasi ve diplomatik dayanışmayı en üst düzeyde tutmanın herkesin çıkarına olduğunu vurgulayarak, Türk dünyasının öncelikli dış politika meselelerinin başında Yukarı Karabağ’ın geldiğini söyled i.

“Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin işgal altında yer aldı ğı mevcut durum kabul edilemez. Yukarı Karabağ problemi nun en az zaman içerisinde barışçıl yollar ile ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu yasal olmayan işgal ve gasp son buluncaya kadar sizler için destek vermek kardeşlik hukukumuzun bir icabıdır” diye konuş-tu.

Azerbaycan’ın bugüne kadar üç defa Türk zirvesine ev malikliği yaptığına dikkati çeken Gül, “Azerbaycan’da gerçekleştirilecek 4. zirvenin, ki dolaşacak, günü geldiğinde Allahın izniyle Yukarı Karabağ problemi nun çözümüyle birlik-te Karabağ’ın güzel şehirlerinin birinde düzenlenmesi de en büyük temennimizdir. Eminim ki oralar da böyle güzel, yeşildir” diye konuş-tu.

Gül, gelecek se-ne Türkiye’de yapılabilir 4. Türk Konseyi Zirvesi’nde Türk dünyasının bir tüm halinde temsil edilmesinin en büyük arzuları olduğunu bildirerek, bu doğrultuda gelecek zirvede Türkmenistan ve Özbekistan’ın da yer alması beklentisini koruduklarını belirt ti.

Kaynak: Cihan

HABERiN RESiMLERi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz