Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Göbeklitepeyi Siriustperestler Mi Yaptı?
  • Ana Sayfa » Haber
  • 22 Ağustos 2013 - 09:21:29
Göbeklitepeyi Siriustperestler Mi Yaptı?

Göbeklitepeyi Siriustperestler mi yaptı?…Dünyanın en eski tapınağı şeklinde bilinen ޞanlıurfa’da bulunan ‘Göbekli Tepe’ hakkında ehemmiyetli bir iddia ortaya atıldı.Göbeklitepe Sirius’a tapınmak için mi yapıldı? Halen pek çok sır saklayan dev anıtların yer aldı ğı antik yapının, Büyük Köpek Takımyıldızı’nın en parlak starı Sirius’a tapınmak için inşa edildiği önplanasürüldü. Eğer iddia doğru ise Kuran-ı Kerim’in Necm […]

Gobeklitepeyi-Siriustperestler-Mi-YaptiGöbeklitepeyi Siriustperestler mi yaptı?…
Dünyanın en eski tapınağı şeklinde bilinen ޞanlıurfa’da bulunan ‘Göbekli Tepe’ hakkında ehemmiyetli bir iddia ortaya atıldı.
Göbeklitepe Sirius’a tapınmak için mi yapıldı? Halen pek çok sır saklayan dev anıtların yer aldı ğı antik yapının, Büyük Köpek Takımyıldızı’nın en parlak starı Sirius’a tapınmak için inşa edildiği önplanasürüldü. Eğer iddia doğru ise Kuran-ı Kerim’in Necm suresinde işaret edilen inancın kökleri burada atılmış olabilir.Mistikalem’den [r] Zülfikar Emin’in haberine göre; Milattan ev-vel 10 – 12 Binli ylıllarda inşa edildiği tahmin edilen, Dünyanın en ehemmiyetli antik eserlerinden ve en eski tapınaklarıdan Göbekli Tepe’nin, Sirius starına adandığı iddia ediliyor.T şeklinde üzerinde değişik hayvan motifleri işlenmiş diikili taşlar ile çevrili, 20 kadar daire şeklinde çevrelenmiş dairesel alandan oluşan Göbekli Tepe tapınağı dünya tarihini değiştirmiş ve özel olarak tapınak inşaasının kentleşme ile başladığını, dinlerin yerleşik hayatla söylendiğını savunan materyalist tezleri geçersiz kılmıştı.Neolitik (Cilalı Taş Devri) Çağı hakkındaki tartışmalarda yeni bir sayfa açan Göbekli Tepe, misafirin, tarımla birlik-te yerleşim birimleri kurmaya ve dini geliştirdikleri düşüncesini yıkıyor çünkü, dev tapınağın öçevresinde tarımsal hayata ait hiçbir iz yok. Tapınak, dinlerin, eski insan topluluklarında yerleşik hayata geçmeden daha ev-vel var olduğunu ispatlıyor.1990’lı yıllarda başlayan ve halen süren kazılarda ortaya çıkan dairesel alanların her birinin ortasında da, devasa, T şeklinde taş sütunlar yer alıyor. birtakım sütunların üzerinde aslan gibi yırtıcı hayvan figürleri yer alırken, iki anıttaşı, birbirlerine paralel biçimde yapının ortasında yükseliyor.Göbeklitepe kazılarının başında yer alan, Berlin’deki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden (DAI) Klaus Schmidt, “Burada Avcı-toplayıcı toplumlara ait eş zamanlı şeklinde kurulan pek çok yerleşim birimi var. Göbekli Tepe, bu yerleşimlerde yaşayan insanlar için bir ibadet yeriydi” diyor.Ancak tapınakların hangi amaçla ve hangi dine ibadet için kurulduğu şimdi-lik bilinmiyor. Ortada yazılı belge olmaması (Göbeklitepe’de bulunan yassı mühür şekilli bir taşın ilk yazı sisteminin işareti sayıldığını da hatırlatalım)TARTIޞMALAR sürüyorNewscientist sitesi, italyan bir araştırmacının, Göbekli Tepe’nin ne tür bir dini inanışa malik insanlar tarafından kullanıldığına dair ehemmiyetli bir iddiasını haberleştirdi.Milano’nun Polytechnic Üniversitesi’nden arkeolog ve astronom Giulio Magli, tıpkı ingiltere’deki Stonehenge gibi, Göbekli Tepe’nin gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek ve onlara tapınmak için yapıldığını ileri sürüyor.Magli, oluşturduğu simülasyonda Göbekli Tepe inşa edildiği zaman gökteki starların konumlarının nasıl olacağını belirlemiş. italyan gök bilimci, Dünya’nın kendi eksenindeki hareketinden dolayı starların son bin se-ne içerisinde konumlarının değiştiğini, bir zamanlar ufuk çizgisine yakın beliren starların deği-şik konumlarda yükseldiği ve görüldüğünü, yenide n dan belirmeleri için de binlerce se-ne geçebileceğini ifade etti.Güneş’in arkasından dünyadan olan gökteki en parlak star olan Sirius; Ay, Venüs ve Jüpiter’in arkasından gece karanlığında görülebilen en parlak 4. gök cismi.‘SiRiUS’U TAKiP EDiYORLARDI’Magli, antik Mısır takviminin Sirius starının hareketlerinden yararlanılarak hazırlandığına dikkat çekerek, binlerce se-ne ev-vel Göbekli Tepe’nin yer aldı ğı enlemde benzer amaçlara hizmet etmiş olabileceğine ilgi çekiyor.‘Sirius’un 9300 se-ne ev-vel ufuk çizgisinin altında görünür olduğunu’ ifade eden Magli, “Gökte birden bire beliren bir starın, bir dinin doğumuna nede n olduğunu düşünebiliriz” diye konuş-tu. Magli, “Bence Göbekli Tepe bir starın ‘doğumu’ sonucu inşa edildi” diyor. .YILDIZLAr ile KONUMLANDILARGöbekli Tepe haritaları ve uydu görüntülerini kullanan Magli, iki anıt taşın içerisinden ve bütü n çemberlerin içerisinden geçen hayali bir çizgi çizdi. Magli, kazılarda ortaya çıkan üç dairesel alanın, Sirius’un ufukta belirdiği M.Ö 9100, 8750 ve 8300 yıllarında gökteki noktalar ile aynı hizaya geldiğini önplanasürdü.Magli, yaptığı inceleme-nin üzerinden geçmesi gerektiğini ve daha doğru hesaplamalar ile sonuçları doğrulaması gerektiğini söyled i. Kazılarda dairesel alanların tam şeklinde ortaya çıkmaması, yapıların star konumlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında kesin bir fikir sunamıyor.DAI üyesi olan Jens Notroff, “Göbekli Tepe’deki anıtların bir çatısı olup olmadığını hala tartışıyoruz. Eğer zamanında bir çatı varsa, bu starların gözlemlenmesini zorlaştıracaktı” diye konuş-tu.ANTiK iNANÇLARDA SiRiUS VE SiRiUS’A TAPINMASiriustperest şeklinde tanımlayabileceğimiz Sirius starına tapınım ya da orayı bir “kurtarıcı” görme inancının kökleri kadim tarihlere kadar uzanıyor. Göbeklitepe alaka-lı iddialar doğru ise (ki modern uzay tarikatlari ve uzaylılara inanan derneklerin, en alakasız meselelerden “bilimsel gerçek” uydurma tavırları dikkate alınırsa, bilimsellik maskesiyle böyle bir viral reklam kullanma ihtimalleri hiç bir zaman gözardı edilmez) Siriustperestlik Milattan ev-vel 12 binli yıllarda dahi yeryüzünde etkiliydi.Antik devirlerde Köpek starı ve Demir Kazık şeklinde da ifade edilen Sirius, deği-şik medeniyetler ve kültürlere ait dillerde, Sothis, ޞira, Sirona, Serios, Kaksidi, Huşi adları ile da anılmıştır.Okültizm yani gizli ilimler’de (ezoterik bilgiler) adından çokça söz ettiren star, fiziksel özel olarakri ile de astrologlar kadar asronomların da büyük alakasıne mazhar olmuştur.Arkeolojide Sirius, Genellde ak starlardan sayılır. Sirius starının rengi beyaz, kış dönemlerinde dahi gökyüzünde en yüksek konumunda mavi beyazdır. Ak starlar; analitik aklın, iletişimin, toplumsal ilişkilerin, kültürel zengilliklerin vev entelektüel olgunluğun temsilcileridir. Çinli, iranlı, Mısırlı ve Müslüman astronomlar gibi birtakım Romalı ve ispanyol astrnomlar Sirius starının büyük beyaz star olduğunda hem fikirlerdri. starların katalogunu çıkartan Arap gökbilimci Abdurrahman Es-Sufi de Sirius’u beyaz star şeklinde sınıflandırmıştır. 13. yüzyılda derlenen şarkılarından Carmina Burana’da Sirius’un beyazlığı Fildişi ile karşılaştırılır. 1391 yılında, Geoffrey Chaucer, Sirius starına Arapların Al-Habur (güzel beyaz star) diye konuş-tuklerini kayda geçer.Ancak Yunan ve Romalı birtakım yazar ve astronomlar Sirius’tan kırmızı star şeklinde söz eder. Bunlardan iskenderiyeli astronom Ptoleme, Sirius’un Ateş kırmızısı şeklinde niteler.Türk mitolojisinde Sirius, Demirkazık starı şeklinde adlandırılır. Astroloji kökenli mitolojik Türk tasavvurunda Demirkazık, evrenin direği ve göğün kapısı şeklinde tasvir edilir, sıcak ve soğuğun bu kapıdan geçtiği tahayyül edilirdi.Orta Asya Türk Medeniyeti’nin Yaradılış efsanesinde gökten mavi ışık huzmesi içerisinde inen Gök (mavi) kurt sembolünün bu starla bağlantıı olduğu iddia edilmektedir. Anca k Türk mitolojisinde Demirkazık’ın Sirius olduğu yorumu son dönemlere aittir, daha önceki yıllrda Demirkazık starının kutupyıldızı olduğu inancı hakimdi. Anca k starla ilişkilendirilen Kurt motifinin Yunan mitolojisindeki köğekle benzerlikler arz etmesi Sirius yorumunu daha tutarlı gösterebilmektedir.Göktürklerin Türeyiş efsanesine göre bütü n ailesi yok edilen bir çocuk (güneş sisteminin seombolü kabul edilmektedir) dişi bir kurdun (köpek starı) yol göstermesiyle kurtulduğu, kurdun çocuğu emzirdiği, sonra onunla evlediği mitolojik inancı vardır. Ezoterik iddailara göre de dünya gezegeninin Sirius (köpek starı) ile güneş sisteminin evlenmesinden doğan çocuk olduğu inancı bu efsane ile paralelik arz etmektedir.Eski Mısır ve Yunan mitolojik öyküleri ve astral inançlarında da Sirius ehemmiyetli yer arz etmekteydi. faka t Doğu inançları ve mitolojisi Sirius’u iyilik ve bereketle yüceltirken, Batı’nın kötülük ve gazapla yüceltmesi dikkaten kaçırılmaması gereken ehemmiyetli bir ayrınntıdır.Mısırlılar Sirius’u Ra’nın güneşi şeklinde görüyorlardı. Yani onlara göre Sirius, güneş sisteminin güneşiydi.M. Ö. 3000’lerde Tanrıça isis’in ruhu olduğu düşünülen Sirius’un Güneş’ten ev-vel doğuşu tapınak duvarlarında resmedilmiştir.Mısır rahipleri takvimlerini güneşe göre değil Sirius’a göre düzenleyerek, ona Tanrıça isis’in starı demişlerdir. Sirius starının şafak yükselişinde olduğu zaman, yeni yılın ilk günü kabul edilirdi.Sirius bayramı kutlanırken Memfis’te Nil’in taşma alametleri belirirdi ve yeni suyun ilk dalgası, kuru toprakları susuzluktan kurtarırdı. Bitkilerin hayat bulmasını, sene-de üç kez ürün alınmasını Sirius’a bağlamışlardır.Mısır tapınaklarının geçitleri ve iç odaları Sirius starını görecek şekilde yapılmıştır. Denderah’taki Hathor Tapınağı’nda, “isis yeni yılın ilk gününde bütü n ihtişamı ile mabette parlar, tapınağı aydınlatır ve ışıkları ufuktaki babası Ra’nın ışıklarına karışır” ifadesi yazılıdır.…Ezoterik kökenl, kimi modern çağ iddialara göre de Mısır rahipleri birtakım bilgileri Atlantis’ten almışlardı. Halen, Sirius’un dünyanın geçmişinde de geleceğinde de oldukça ehemmiyetli rol oynayacağına inanan insan sayısı azımsanamayabilir kadar çoktur. Kimileri Sirius’u insanın ruhsal evriminin kuantum sıçramasını sağlayabilir star şeklinde görmektedir.Yunan mitolojisinde Sirius avcı Orion’un köpeği şeklinde yer alır. iskenderiye’de basılan Grek paralarında Mısır tanrıçası isis, köpeğin üzerinde tasvir edilmiştir. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus’u emziren kutsal kurdun Orta Asya mitolojisinde Demirkazık şeklinde zikredilen Mavi Kurt (gökkurt) ile ilintisi var mı yoksa sadece mitsel benzerlik mi var bilinmez.Ama Yunan astrolojisi Sirius’u gazapla eşleştirir ve “Köpek starı, kuraklık ve hastalık getirir marazlı insanlara, doğar, yükselir ve üzer insanı tekinsiz ışığı ile” der.ilyada destanında Kral Priamos, Troya şehrinin surlarından sinirli Kahraman Aşil’i (Akhilleus’) seyrederken, “Hasat zamanı ortaya çıkan bir stardır o ışıl ışıl, gece karanlığında star ordusunun içerisinde parlaklığı ile önplanaçıkan misafirin avcının köpeği adını verdikleri star, hepsini n en parlağıdır, o alamet olmuştur kötü şeylere, oldukça çok dertler getirir çaresiz insanlara” der.islam toplum inancına göre Zulkarneyn’in Yecüc ve Mecüc’ü Sirius’a hapsettiğini iddia eden modern yazarlar dahi vardır.Zerdüştlere göre ise Sirius, kutsal kitap kabul gören Zend Avesta’da yağmur tanrısı Tishtrya’nın starıdır.Ancak Sirius hakkında en şaşırtıcı bilgilerin Afrika’da yaşayan Dagon kabilesinden alınmıştır. Modern astronomları dahi şaşırtan inanılmaz derecede tutarlı asronomik bilgilere malikp gizemli Dagon kabileri Sirius hakkında en şaşırtıcı bilgileri NASA’nın asronomlarından ev-vel haber vermişlerdir.Mısır hiyeroglif yazısının çözüldüğü yıllarda ilk ortaya çıkan inanaçlara Sirius önplanaçıkarken Fransız etnolog Marcel Griaule ve asistanı Germaine Dieterlen’in 1930’lu yıllarda Afrika’nın Dogon yerlilerinin de bu starla ilgini inanaçlara malik olduğunu ortaya çıkarttı. Yazar Robert K. Temple’ın bu bilgileri harmanlayarak “Sirius’un Gizemi” adlı kitabı yayımladı.Afrika’nın Mali Cumhuriyeti’nde yaşayan ve 300.000 civarında üyesi olduğu tahmin edilen, kabile üyeleri 1930’lu hayvancıkla ve avcılıkla uğraşmaktaydı ve teknolojik hiçbir imkânları yoktu. Sazdan kulubelere ve çadırlarda yaşayan kabile üyeleri; Güneş’in hareketlerini, Samanyolu galaksisinde olduğunu, galajksimize komşu spiral bir galaksi daha yer aldı ğınu, Jüpiter’in uyduları olduğunu, Satürn’ün halkalı bir gezegen olduğunu, Ay’da kraterler yer aldı ğınun yakınında Siriusun bir çift star olduğunu, gözle görülmemesine rağmen Sirius starının bir eşi olduğunu ve her iki starın birbirlerinin çevresinde döndüğünü, Sirius takım starında gezegeni olan 3. bir star daha yer aldı ğınu da ifade ediyorlardı.Dagonlar’a göre starlar aleminin merkezi Sirius-B starıydı. Kozmik emirler Sirius-B’den Sirius-A’ya, Sirius-C aracılığı ile aktarılmaktaydı. Dogon kabile rahiplerine (büyücülerine) göre Dünya’ya Sirius-B’den şimdiye dek aktarılması gereken bilgilerin 3’te biri aktarılmıştı. Kalan 3’te2 bilgi ise gelecekte aktarılabilir ve o bilgiler Dünya’yı değiştirecekti.Dagon kabilesiniin Sirius’la alaka-lı verdiği bilgiler 31 Aralık 1862’de Amerikalı astronom Alvan Graham Clark tarafından, teleskopla ilk kez doğrulandı. Sirius-A’ starının,Sirius-B (köpek yavrusu) adı verilen zayıf ışıklı bir eşini olduğu kesinleşen bir bilgi olurken, Sirius’un gerçekten de spiral bir çift star olduğu görül-dü.Robert K. Temple’ın Dagonlardan aldığı bilgileri harmanlayarak kaleme aldığı Sirius’un Gizemi adlı kitaptan sonra modern Siriustperestler türedi. Tam anlamı ile bir Sirius çılgınlığı yaşandı. Başta ABD olmak üzere pek oldukça çok ülkede Siriusluları uzaylılar şeklinde gören ve kurtarıcı şeklinde niteleyen inanaçlar ve tarikat görül-dü. ABD’de Sirius-B adı ile bir örgüt kurulduğu gibi, bir köye dahi onun adı verildi. Ruhsal ve kozmik kaynaklardan Sirius’ta mesajlar alan “seçilmiş insanlar” zuhur etti. Bu inancın ala-ka çekiciliği ve yaygınlığı şarlatanların iştahını kabatınca Siriustperestlik zirve yaptı.KURAN’I KERiM’DE ADI GEÇiYORilahi dinlerin son olarakuncusu olduğu ilan edilen ve Hz. Muhammed’in (sav) son peygamber, Kuran’ı Kerim’in kıyamete kadar bozulmayıp, müminlere ışık tutacağı belirtilen Kuran’ı Kerim’de Sirius’un adının adeta Siriustperesetlere seslenerek zikredilmesi oldukça enterasandır.Necm Suresinin 49. ayeti “Doğrusu ޞi’râ starının Rabbi O’dur” şeklindedir. ޞi’ra (Sirius) Kuran’da adı geçen tek star.Surenin önceki ayetleri Diriliş’in, sengin kılan ve yoksul bırakanın Allah olduğunu dile getirmekte. Bir sonraki ayetinde ise Ad kavimini de Allah’ın helak ettiğine dikkat çekilmektedir. Ad kavminin astrolojik tapınım ve büyülerin hakim olduğu bir ortamda yok olduğunu hatırlamatmaya gerek yok.Ancak ayetle alaka-lı modern yorum ve çıkarımlar arasında starın adının “ޞi” ve “RA” heceleri ile anılmasıın Eski Mısır’ın en büyük tanrısı kabul gören Ra’ya çağrışım olduğu iddiası da ilgi çekicidir.Ayet’in Necm suresinin 49. ayeti olmasından yola çıkarak, Sirius- A ve Sirius-B starları birbirleri çevresinde her 49 (49 se-ne 9 ay), sene-de bir çift yay çizerek dolanmasının rastlantı olup olmadığınından kuşkulannalar da var.Daha da ilginç bir bulguya dayanan çıkarım ise tesadüf olmadığı şüphesini artırmaktadır. Necm surenin 9’uncu ayetinde Cebrail ile Hz. Muhammed’in vahiy esnasındaki yakınlıklarını anımsatan imge birleştirilmiş “iki yay”ın birbirine olan mesafesi şeklindedir. Surenin önceki ayetlerinde Cebrail’in vahiy için ufkun en yüksek noktasından gelip, Hz. Muhammed’e birleştirilmiş iki yay arasındaki mesafeye kadar hatta yakın olduğundan söz edilmektedir. Ayette geçen Kavseyni (iki yay) ifadesi bütü n meallerde, savaş aleti olan bir yaydaki kabza ile uç arası şeklinde yer almaktadır. faka t iki starın yörüngelerinin yay şeklinde ifade edilebileceğini iddia eden bu modern çıkarım, Sirius-A ve Sirius-B’nin birbirinin etrafındaki dolanım sürelerinin olan 49,9 se-ne oluşuna işaret sayılabileceğini savunmaktadır.Surenin adının star (Necm) olduğu dikkate alınırsa, uçuk olan bu çıkarım, kelimenin Arapça kökeninde aynı muallaklık var ise incelenmeye değer…Vahye dayalı son dinin Kutsal Kitabında geçen bir starın, modern çağda uzaylı tarikakatlarına ve dinlerine malzeme olurken, arkeleojik bulgular ile Alınan en eski tapınaklardan birinde tapınım için kullanıldığının ortaya çıkmasının gizemi hayli düşündürücüdür.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz