Balyoz Davasında Yeni Gelişme

01 Mar 2014 Cts 23:35
Bu haber 577 kez okundu
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

Balyoz Davasinda Yeni Gelisme Balyoz Davasında Yeni Gelişme Balyoz davasınnın tutuklu sanığı emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, Genelkurmay eski Başkanları Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ şahit şeklinde dinlenmesini rica etti.

Balyoz davasında savunmasını yapan tutuklu sanık emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, iddianamede darbe planı yapıldığı ileri sürülen 1. Ordu ili Çalışma Planı hakkında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral


Yaşar Büyükanıt’ın da bilgisinin yer aldı ğınu söyleye-rek bu 4 komutanın şahit şeklinde dinlenmesini talep etti.İstanbul ili 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Balyoz davasında savunmasını yapan tutuklu sanık emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, iddianamede hakkında iddia edilen suçlamalara cevap verdi.Sanık Sarıışık, iddianamede “1.Ordu ili Komutanlığı tarafından 3 Kasım seçimlerinden sonra yeni bir hükümetin kurulması yönünde çalışma başlatıldığı, öncelikle 1.Ordu ili Komutanlığı bünyesinde görev yapan birtakım general ve üst subaylar ile görüşülerek bu hususta anlaşmaya varıldığı, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dışında ve onların dahil olmadıkları anlaşılan şüphelilerin bu amaçla bir yapılanma oluşturdukları, kurulan bu örgütün darbe yaparak hükümeti devirmeye yönelik sözde Balyoz Güvenlik Harekat Planı adı altında bir plan hazırladıkları ve bu planın sınırlı sayıda katılımcının katılacağı bir seminerde görüşmeyi tasarladıkları, bu amaçla 5-7 Mart 2003 tarihli semineri gerçekleştirdikleri…..” şeklinde suçlama bulundu ğu, kendisinin de baştan itibaren bu oluşum içerisinde bulundu ğunın söylendiğini belirtti.İddiaların baştan sona faraziye ve subjektif yorumlara dayalı olduğunu savunan Sarıışık, bu iddianın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını öne sürdü. İddianamede yeni bir hükümet kurulması için kimler ile görüşüldüğünün belirtilmeyip birtakım general ve üst subaylar ifadesinin kullanıldığını ifade eden Sarıışık, “Anlaşmaya vardığına dair somut bir tespitin olmadığı açıkça kabul edilmekte, genel sözler ile delil yaratılmaya çalışılmaktadır.” iddiasında tespit edil-di.Seminere katılmanın sanık olmaya yeterli olmadığını ifade eden Sarıışık, bu seminere katılan 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı, İstanbul ili Jandarma Bölge Komutanı ve İstanbul ili Merkez Komutanı gibi birçok üst rütbeli personel hakkında dava açılmayıp takipsizlik kararı verildiğini anlattı.Sanık Şükrü Sarıışık, “O halde madem ki davanın dayanağı olan delil sadece seminere katılmış olmak değil, söz konusu Balyoz Güvenlik Harekat Planı çerçevesinde şahsıma görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiğim hususudur. O zaman bunu ortaya koyan somut delillerin de açıklanması şarttır. Bu nede n le şayet 1. Ordu ili Komutanı tarafından böyle bir çalışma yapılmış olsa dahi benimle bu maksatla görüşüldüğüne, şahsıma teklifte bulunulduğuna, benim bu teklifi kabul ettiğime, bu amaçla bir araya gelip görüşmeler yaptığıma, bu görüşmelerde neler söylediğime, benim sözde Balyoz Planı adlı planı nerede, ne zaman, ne şekilde hazırladığıma ya dahazırlayanlar ile birlik te yer aldı ğıma ve böyle bir planın varlığından haberdar olduğuma dairdeliller ortaya konulmalıdır.” diye konuş-tu. Dosyada bu hususlara dair tek bir delil bulunmadığını ileri süren sanık Sarıışık, “Niçin? Çünkü böyle bir çalışma hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde yapılmamıştır.” diye konuş-tu.Bütün bu anlattıklarının arkasından sanık Sarıışık, “Çetin Doğan liderliğinde oluşturulan yapılanma içinde yer almak, teklif edilen görevi kabul etmek, görevlendirmeyle görevli personel şeklinde tayin ve tespit edilmiş olmak ve bu kapsamda belirtilen yapılanmalar için görevlendirme yapmak” şeklindeki suçlamayı hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde reddettiğini söyledi. Sanık Sarıışık, 1. Ordu ili Plan semineri ile ilgi-li görevlendirme yazısının kişiye özel gibi bir ifade ile de kendisine tebliğ edilmediğini söyledi.Sanık Sarıışık, “1nci Ordu ili Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan yazışmalardan dönemin Kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un 1.nci Ordu ili Plan Semineri -2003’ün tüm hazırlık safhalarından ve seminerde Kara Kuvvetleri gözlemcilerinin yer aldı ğı da dikkate alındığında seminerin uygulama ve sonuçlarından haberdar oldukları anlaşılmaktadır.” şeklinde mesele ştu.İddianamenin 384.üncü sayfasında “Darbenin gerçekleşmemesinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’ın rolü olduğu değerlendirilmektedir” şeklinde ifade olduğunu ifade eden sanık Sarıışık, “Basından Cumhuriyet savcılığının dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’ın ifadesine başvurduğunu biliyoruz. Acaba Orgeneral Aytaç Yalman mı böyle bir şey söylemiştir? Söylemişse onun ifadesinin de iddianame eklerinde yer alması gerekir ki bizler de savunmamızı ona göre yapabilelim.” diye konuş-tu. Bu konunun açıklığa kavuşturulmasını arzulayan Sarıışık, varsa Yalman’ın ifadesinin istenerek dava dosyasına konulmasını talep etti.Sanık Sarıışık, eğer savcılar Orgeneral Aytaç Yalman’ın ifadesine başvurmadıysa bu seferde söz konusu değerlendirmeye savcılığın nasıl ulaştığını açıklaması gerektiğini söyledi. Savcılığın bu meseleyi açıklayamazsa bu ifadenin doğru olmadığı kanaatinin hakim olacağını ifade eden Sarıışık, “Orgeneral Aytaç Yalman, gazeteci sayın Sedat Ergin’in ‘Balyoz İddianamesi’ yazısına verdiği cevapta da ‘Benim hizmet anlayışımda yapılan her güzel faaliyet mükafatlandırılır. Yapılan her yanlış ta cezalandırılır.Yaşanan bu olay ilerı da bu çerçevede görmek gerekir. Bu hadisede gereken yapılmıştır.’ demektedir. Yani, dolaylı şeklinde o dönemdeki gelişmelerden haberdar olduğunu belirtmektedir. O biliyorsa, Orgeneral İlker Başbuğ da biliyordur.” diye konuş-tu.İddianamenin 965’inci sayfasında “Gerçekleştirilen plan seminerinde Kara Kuvvetleri Komutanının emirlerine aykırı şeklinde görüşülen konuların gözlemciler tarafından tespit edilerek rapor edildiği anlaşılmıştır” şeklinde ifade yer aldı ğınu hatırlatan Sarıışık, “Seminerde hem suç unsuru hem de emre itaatsizlik vardıysa, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından bir işlem yapılması gerekirdi. faka t bunlara ne gibi bir işlem yapıldığına dair iddianamede herhangi bir açıklık yoktur. Yapılmadıysa ya Aytaç Yalman görevini kötüye kullanmıştır ya da ortada bir suç unsuru ve emre itaatsizlik yoktur. Yoksa o zaman da bu dava düşmelidir.” diye konuş-tu.Seminerde yer alan Genelkurmay gözlemcilerinin semineri müteakip iddianamede belirtilenlerin aksine övgüler ile dolu bir sonuç raporu hazırladıklarını ifade eden Sarışık, “Bu raporu da Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a kadar arzetmişler. O da üzerine ‘UYGUNDUR’ diye imza atmış. Yani sözde Balyoz Güvenlik Harekat Planının jenerik şeklinde incelendiği iddia edilen seminerdeki gelişmelerden, Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın, dolayısı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün de bilgisi vardır. Orgeneral Aytaç Yalman’ın bu kadar önemli bir meselede bildiklerini Orgeneral Hilmi Özkök ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile paylaşmaması mümkün değildir.” diye konuş-tu.ÖZKÖK, BÜYÜKANIT, YALMAN VE BAŞBUĞ şahit şeklinde DİNLENSİNSanık Sarıışık, bu açıklamalarının arkasından dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın söz konusu seminerin her safhasından haberdar olduklarını ve olay ilerın üst seviyede tanıkları olduklarını söyledi. Sarıışık, ismini sıraladığı 4 komutanın, gecikmiş olsa da acilen şahit şeklinde dinlenmelerini talep etti.Silivri Cezaevinde 79 gün tutuklu kalmasının arkasından Orgeneral Hilmi Özkök tarafından telefonla arandığını ifade eden Sarıışık, “Bana geçmiş olsun dileklerini iletti. ayrıyetten İzmir ili Çeşme’de yazlıkta 1 saati aşkın süre benimle görüşmüştür. Bu görüşmede ben kendisine ‘Şahsım ve arkadaşlarıma yapılan büyük haksızlık nedeni ile nasıl suskun kalabilirsiniz? Bu askerlik mesleği, arkadaşlığı ve dayanışmasına yakışır mı? Bizlerin hakkını sebe p korumuyor, suskun kalıyor, uygun olmayan açıklamalarda bulunuyorsunuz? Ben ve 195 arkadaşım bu davada sizi şahit şeklinde göstereceğiz.’ Mahiyetinde konuşmalar sonunda kendisi olay ile herhangi bir ilgimizin olmadığını, mahkemece talep edilmesi halinde seve seve gelip ifade vereceğini kendi eşinin ve eşimin yakınında söylemiştir.” diye konuş-tu.Orgeneral Aytaç Yalman’ın kendi ifadesinde darbeyi önlediği, yapılan her yanlışı cezalandırıp her her güzel faaliyeti de mükafatlandırdığı şeklinde ifadesi yer aldı ğınu yenide n hatırlatan Sarıışık, “Madem ortada bir darbe suçu var da iddianamede sanık sıfatı ile bulunan birtakım general ve Albaylar Ağustos 2003’te sebe p bir üst rütbeye terfi ettirilmiş yani mükafatlandırılmış ve Kara Kuvvetleri kuruluşunda bulunan çok önemli ve kritik görevlere, hatta bazılarını da yanına, Kara Kuvvetleri Karargahına atamıştır? Bu çok önemli ve bir o kadar da çarpıcı bir durumdur. Komutan demek ki bu personel hakkında pozitif kanaate maliktir.” şeklinde mesele ştu. Sanık Sarıışık, 76 sayfadan oluşan yazılı savunmasının son bölümünde yer alan sonuç bölümünü de okuyarak iddianamede iddia edilen suçlama ile hiçbir alakasınin bulunmadığını söyledi.Mahkeme Başkanı Ali Alçık, sanık Sarıışık’ın savunmasının tamamlandığını, yarınki oturumda ise Sarıışık’ın avukat savunması ile çapraz sorgusunun yapılacağını açıklayarak duruşmayı ertelediklerini açıkladı.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Benzer Haberler

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü ünlü kaymakamla ilgili flaş detaylar… Gaziantep...

Yorum 
0
Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı çocukların borazan ve tenekeli kuş nöbeti… ޞırnak’ın...

Yorum 
0
Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan çağrısı… İstanbul...

Yorum 
0
Medipol Başakşehir İlk Peşinde

Medipol Başakşehir ilk peşinde… İstanbul ili –...

Yorum 
0
AKP İlçe Başkanı Partimin Önüne Biri Fındık Dökmüş Gelin Bu Adamı Temizleyin

AKP İlçe Başkanı Partimin önüne biri fındık dökmüş gelin...

Yorum 
0
Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol kenarında ağaca asılı gelinlik şaşırttı… Keşan-...

Yorum 
0
Emniyetten Çok Önemli Pasaport Uyarısı

Emniyetten çok önemli pasaport uyarısı… Yurtdışına...

Yorum 
0
Çocuğa Cinsel İstismara 19 Yıl Hapis

Çocuğa cinsel istismara 19 yıl hapis… Kayseri ili 3. Ağır...

Yorum 
0
HDP Alanya İlçe Eşbaşkanı Gözaltına Alındı

HDP Alanya İlçe Eşbaşkanı gözaltına alındı… HDP...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


Online Alışveriş Sahurda İkiye Katlandı

Online Alışveriş Sahurda İki...

Online alışveriş sahurda ikiye katlandı…Sabancı Topluluğu’nun online alışveriş platformu kliksa.com, Ramazan boyunca internet üzerinden...

Yasak Aşk Sitesi Hacklendi

Yasak Aşk Sitesi Hacklendi

Yasak aşk sitesi hacklendi…Evli kişilere çöpçatanlık hizmeti veren Ashley Madison internet sitesi, bilgisayar korsanları tarafından hack’lendi...

HDPli Adayın Eşi Ve Oğlu Suruçta Hayatını Kaybetti

HDPli Adayın Eşi Ve Oğlu Sur...

HDPli adayın eşi ve oğlu Suruçta hayatını kaybetti…Suruç ilçesi’nde bugün öğle vakitlerinde olan patlamanın acısı Bursa’ya...

İşini Beğenmeyen Yandı Hükümet Azaltacak

İşini Beğenmeyen Yandı Hüküm...

İŞKUR tarafından 3 kez iş önerildiği halde kabul etmeyenin sosyal yardımları kademeli şeklinde azaltılacak Hükümet tasarruf önlemleri çerçevesinde...

POPÜLER HABERLER

Nil Erkoçlar Pişman Oldu Mu

Nil Erkoçlar Pişman Oldu Mu

Tolga Karel, Rüzgar Erkoçlar’ın çocuk pişmanlığı yaşadığını...

Saat Tabirleri Şu Saatte Seni Düşünüyor

Saat Tabirleri Şu Saatte Seni Düşün...

Çift Saatlerin Anlamları; 01:01 > Seni Seviyor 02:02 > Senden Hoşlanıyor...

Nil Erkoçların Penisi Kaç Cm

Nil Erkoçların Penisi Kaç Cm

Nil Erkoçlar\’ın cinsiyet değiştirip erkek olmasından sonra herkesin...

İnternette Kendi Seks Görüntüsünü İzleyen Adam

İnternette Kendi Seks Görüntüsünü İ...

Trabzon da 44 yaşındaki O.F.S. bir kadın ile seks ilişkisinin görüntüsünü...

Daum İmzaladı

Daum İmzaladı

Bursaspor Takımı’un yeni Teknik Direktörü Christoph Daum, kendisini...

Nil Erkoçların Erkek Olma Nedeni

Nil Erkoçların Erkek Olma Nedeni

Oyunculuğa 10 yaşında reklam filmleri ile başlayan ve sonrasında birçok...