Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Anayasa Komisyonu İki Konuda Daha Uzlaştı
  • Ana Sayfa » Haber
  • 14 Ağustos 2013 - 07:46:24
Anayasa Komisyonu İki Konuda Daha Uzlaştı

TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, iki mesele daha anlaşdı. …TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, devletin, ana ve babanın din eğitimi ve öğretiminin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı göstermesinde; din eğitimi ve öğretiminin şahısla-rın kendisinin, küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin isteğine bağlı olmasında uzlaştı.TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, CHP Eskişehir ili Milletvekili Süheyl Batum [r] […]

Anayasa-Komisyonu-iki-Konuda-Daha-UzlastiTBMM Anayasa Yazım Komisyonu, iki mesele daha anlaşdı. …
TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, devletin, ana ve babanın din eğitimi ve öğretiminin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkına saygı göstermesinde; din eğitimi ve öğretiminin şahısla-rın kendisinin, küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin isteğine bağlı olmasında uzlaştı.TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, CHP Eskişehir ili Milletvekili Süheyl Batum [r] başkanlığında toplanarak, “yerleşme ve seyahat hürriyeti” ile “din vicdan ve inanç hürriyeti” ile alaka-lı hükümlerini müzakere etti. Komisyon, yerleşme ve seyahat hürriyeti hükümlerinde büyük ölçüde uzlaşmaya varılırken, din, vicdan ve inanç hürriyeti başlığında CHP’nin tek başına ya da MHP ve BDP ile getirdiği yeni önerilerde uzlaşma sağlanamadı.Uzlaşmaya varılan maddelere göre, herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine malik olacak. Yerleşme hürriyeti, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, çevreyi ve kültürel varlıkları korumak; seyahat hürriyeti ise genel sağlığın korunması, suç işlenmesini önlemek ve suç araştırması ya dakovuşturması sebepleri ile sınırlanabilecek. CHP ve BDP, seyahat hürriyetinin, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde de sınırlanmasını önerdi, faka t bu öneride uzlaşılamadı. Vatandaş sınır dışı edilemeyecek ve yurda girme hakkından mahrum bırakılamayacak. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, faka t suç araştırması ya dakovuşturması sebebi ile hakim kararına bağlı şeklinde sınırlanabilecek.Din, vicdan ve inanç hürriyetiKomisyonun, din, vicdan ve inanç hürriyeti üzerinde uzlaştığı hükümlere göre, herkes din, vicdan ve inanç hürriyetine malik olacak. Bu hürriyet, inanma, inanmama ve inancını değiştirme hürriyetini de içerecek. Komisyonda siyasi partiler, din, vicdan ve inanç hürriyetinin, tek başına ya datopluca, özel yaşamında ya dakamuya açık şeklinde ibadet, öğretim, dini uygulama, dini ayin ve törenler yapmak suretiyle dinini ve inancını yaşama, izah ve yayma hakkını da kapsamasında uzlaştı. Bu maddede AKP ve BDP, öğretim yerine eğitim ifadesinin konulmasını önerdi, faka t bu ifade üzerinde uzlaşma çıkmadı. MHP, öğretim ve uygulama kavramlarının bununnla birlikte eğitimi de kapsadığı görüşünü önplanasürerek, eğitime dairAnayasa’da ayrı bir madde yer aldı ğına dikkat çekti. CHP ise öğretimin eğitimi kapsamadığı; öğretimin aile tarafından çocuğa dini öğretmeyi içerdiğini ve kamu kurumlarında eğitimi kapsamaması gerektiği görüşünü dile getirdi. Uzlaşılan bir başka düzenlemeye göre, hiç kimse, ibadet, dini uygulama ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini izaha zorlanamayacak; bunları yapmaktan men edilemeyecek; dini inanç, düşünce ve kanaatlerinden ve inancının gereklerini yerine getirmekten ya da getirmemekten dolayı kınanamayacak, suçlanamayabilir ve (CHP Önerisi: ayrımcılığa) deği-şik bir muameleye tabi tutulamayacak. CHP’nin deği-şik muamele yerine ayrımcılığa tabi tutulanamayacağına dairönerisi üzerinde de uzlaşmaya varılamadı. Devlet, işlem ve eylemlerinde tüm din ve inançlara karşı tarafsız olacak; din, inanç ve kanaatlerin değişikliğine dayalı toplumsal çoğulculuğa saygı gösterecek. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterecek. Din eğitimi ve öğretimi şahısla-rın kendisinin, küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin isteğine bağlı olacak. Din dersleriDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine dairhükümlerde ise partiler hepsi birbirrinden deği-şik öneriler getirdi ve bu öneriler üzerinde de uzlaşma sağlanamadı.CHP ve MHP, din kültürü ve ahlak eğitimi ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasını, AKP ve MHP din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretiminin, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer almasını, CHP din ve din kültürü ve ahlak eğitiminin, küçüklerin yaşına uygun olabilir biçimde verilmesini, seçmeli din ve din kültürü eğitim ve öğretiminin çoğulcu, nesnel ve eleştirel olması şartını önerdi.CHP ve MHP, din eğitimiyle alaka-lı hükümlerin eğitim ve öğretim hakkı maddesinde yer alması gerektiği görüşünü de ifade etti. Komisyon, ibadet ve dini törenlerin, faka t kamu düzeni ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amaçları ile sınırlanabileceğinde uzlaşırken, BDP”kamu düzeni” ifadesinin metinde yer almasına itiraz etti.CHP, din, vicdan, inanç ve ibadet özgürlüğünün, devletin sosyal, ekonomik, siyasal ya dahukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma ya dasiyasal ya dakişisel çıkar yahut nüfuz sağlama maksadı ile kullanılamayacağı önerisi getirdi. Kimsenin dini ya dadini duyguları ya da dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemeyeceği ve kötüye kullanamayacağı önerisinde de bulunan CHP’nin teklifi üzerinde de anlaşma çıkmadı. CHP ve BDP, dini hizmetlerin sağlanması için kamu kaynaklarının kullanımında, devletin adil bir dağılımı sağlamakla yükümlü olmasını, BDP ayrıyetten, elverişsiz konumda olan deği-şik inanç grupları lehine pozitif ayrımcılık hükümleri uygulanmasını da teklif etti. Kaynak: AA

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz