Mayıs, 2014

By admin On 26 May, 2014 At 06:39 PM | Categorized As Haber | With 0 Comments

AKP, 1927’de çıkarılan bir kanunla sökülen Osmanlı saltanat armaları, padişah tuğraları ve methiyelerinin yerlerine takılması için kanun teklifi hazırladı. Teklife göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulabilir bir komisyon marifetiyle kaldırılan, taşınan ya dabenzeri herhangi bir işleme maruz kalan tuğra, arma, methiye ve kitabeler tespit edilecek. Restorasyonları ve muhafazaları sağlanacak. İstanbul ili Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nün […]