Uygun Kredi Bak

Uygun Kredi Bak

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

FETÖcü Ünlü Kaymakamla İlgili Flaş Detaylar

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Arıcı Çocukların Borazan Ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Kızılay Başkanı Kınıktan Arakan Çağrısı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

Yol Kenarında Ağaca Asılı Gelinlik Şaşırttı

2013 Sigaraların Zamlı Fiyatları
  • Ana Sayfa » Haber
  • 1 Ocak 2013 - 13:44:33
2013 Sigaraların Zamlı Fiyatları

ANKARA (ANKA) – Maliye Bakanlığı sigaradan alınan nispi vergi oranını yüzde 65’ten yüzde 65.25’e yükseltirken, ürün grubu genelinde 0,1450 TL olarak uygulanan asgari maktu vergi tutarını 0,1575’e yükseltti. Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolarda vergi oranı yüzde 65’ten yüzde 40’a düşürüldü. Paket başına maktu vergi uygulamasına geçen Maliye Bakanlığı, maktu vergi tutarını 0,09 […]

Sigaradan-alinan-vergilere-bir-yenisi-eklendiANKARA (ANKA) – Maliye Bakanlığı sigaradan alınan nispi vergi oranını yüzde 65’ten yüzde 65.25’e yükseltirken, ürün grubu genelinde 0,1450 TL olarak uygulanan asgari maktu vergi tutarını 0,1575’e yükseltti. Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolarda vergi oranı yüzde 65’ten yüzde 40’a düşürüldü. Paket başına maktu vergi uygulamasına geçen Maliye Bakanlığı, maktu vergi tutarını 0,09 TL olarak tespit etti.Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere dair Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar, Maliye Bakanlığı’nın 21 Aralık 2012 tarihli yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kararlaştırıldı. Karar, yapılan bazı tevkifat nispetlerinin, damga vergisi ve harç oranları ile maktu tutarlarının, bina arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlendirilerinin hesabında uygulanacak artış oranının, bazı mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarlarının ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi oranlarının tespit edilmesini amaçlıyor.

-SiGARADA PAKET BAޞINA MAKTU VERGi-Maliye Bakanlığı sigaradan alınan nispi vergi oranını yüzde 65’ten yüzde 65.25’e yükseltirken, ürün grubu genelinde 0,1450 TL olarak uygulanan asgari maktu vergi tutarını 0,1575’e çıkardı. Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolarda vergi oranı yüzde 65’ten yüzde 40’a düşürüldü. Maliye Bakanlığı, maktu vergi tutarını 0,09 TL olarak tespit etti.Buna göre bazı tütün ürünler uçları açık purolar, sigarillolar ile tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar için uygulanacak vergi oranı yüzde 40, asgari maktu vergi tutarı 0,1575 TL, maktu vergi tutarı yüzde 0,09 olacak. Bu ürünlerde nispi vergi oranı yüzde 65, asgari maktu vergi tutarı 0,1450 TL düzeyinde bulunuyordu.Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ile herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içeren veya içermeyen içilen tütünlerde, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde nispi oranı yüzde 65.25, asgari bu grupta yer alan ürünlerde uygulanan asgari vergi oranı yüzde 65, asgari maktu vergi tutarı 0,1450 TL düzeyinde bulunuyordu.Ayrıca net muhtevası 500 gramı geçen ve geçmeyen ambalajlarda olanlar ile oranı yüzde 65.25, asgari maktu vergi tutarı 0,0410, maktu vergi tutarı yüzde 0,09 TL olacak.Yalnızca net muhtevası 500 gramı geçen ve geçmeyen ambalajlarda olan öteki tütünlerde asgari maktu tutarı 0,0375 TL olarak uygulanıyordu.ZAM ORANI YÜZDE 5 iLA 10 OLACAK Yeni vergi oranları sonrasında gözler sigara şirketlerine çevrildi. Sektörün yaptığı hesaplara göre şirketlerin, mevcut kar paylarını koruyabilmesi için sigara fiyatlarına yüzde 5 ila 10 arasında zam yapması gerekecek. Vergi artışının düşük fiyatlı sigaralarda daha yüksek olması nedeniyle, bu gruptaki sigaraların fiyatlarının yüzde 10’a yakın bir oranda artması gerekirken, yüksek fiyatlı sigaralarda zam oranı yüzde 5’te kalabilecek.  ancak sektör yetkilileri, isteyen firmaların ‘ben bu artışı sineye çekerim, kardan feragat edebilirim’ diyerek fiyatlara yansıtmayabileceğini belirtiyorlar.-BAZI TEVKiFAT ORANLARI tespit edildi-Karara göre bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, menkul sermaye iratlarından döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda uygulanacak tevkifat oranları yüzde 18 olarak tespit edildi. 1 seneye kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 13 oranında tevkifat yapılacak.Mevduat faizlerinden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 seneye kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda tevkifat oranı yüzde 10 olacak.Tevkifat oranı, atılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından vadesiz ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 seneye kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, yarından itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girecek.-DAMGA VERGiSi KANUNUNA EKLi LiSTEDE YER ALAN KÂĞITLARA UYGULANAN VERGi ORANLARI YÜZDE 15 ARTIRILDI-Damga Vergisi Kanuna ekli listede yer alan akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, makbuzlar ve öteki kâğıtlar için 2012 yılında uygulanan vergi oranları ile tekrardan değerleme oranı dâhil olmak üzere maktu vergi tutarları bugünden itibaren yüzde 15 oranında artırıldı.-MAKTU HARÇLAR YÜZDE 15 ORANINDA ARTIRILDI-Binde 20 nispetinde alınanlar hariç, Harçlar Kanunu’na bağlı tariflerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan harç oranları ile tekrardan değerleme oranı dâhil olmak üzere maktu harçlar bugünden itibaren yüzde 15 oranında artırıldı.-2013 yılı BiNA VE ARAZi VERGiSi MATRAHLARI-2013 yılı bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı 2012 yılı için belirlenen tekrardan değerleme oranı yüzde 7.8 olarak tespit edildi.Net alanı 150 metrakereye kadar konutlardan, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri 500 TL ile bin TL arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının c bendinde yer alan vergi oranı, bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının a bendinde belirtilen vergi oranı uygulanacak.-BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU BiN 500 DOLAR-Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar’ın 2. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ton başına bin 800 dolar ibaresi bin 500 dolar şeklinde değiştirildi.-KKDF KESiNTiLERi-Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik şahısların yurtdışında sağladıkları döviz ve altın kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu oranı tespit edildi. Buna göre ortalama vadesi bir seneye kadar olanlarda yüzde 3, ortalama vadesi 1 yıl ile 2 yıl arasında olanlarda yüzde 1, ortalama maddesi 2 yıl ile 3 yıl arasında olanlarda yüzde 0.5, ortalama vadesi 3 yıl ve üzerinde olanlarda yüzde sıfır oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılacak. KKDF kararı yarından itibaren yürürlüğe girecek. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz